17,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,180,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Pituna obliquoseriata
Aphyosemion australe
Aphyosemion celeste
Spectrolebias brouseaui
Laimosemion xiphidius FBS
Aphyosemion ocellatum

Uitnodiging ledenbijeenkomst op 16 oktober 2021

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de ledenbijeenkomst en de uitgestelde jaarvergadering van februari 2021, welke gehouden zal worden op zaterdag 16 oktober 2021 in de “Twee Marken” Trompplein 5, 3951 CR Maarn. Tel. 0343442706. Aanvang 13.00 uur.

De bijeenkomst zal ook via Zoom te volgen zijn. De link wordt u in de week voor de bijeenkomst gestuurd.

Agenda
1 - Opening door de voorzitter
2 - Uitgestelde jaarvergadering
      A - verslag penningmeester
      B - verslag secretaris.
      C - Bestuursverkiezing. De functie van voorzitter en secretaris moet nog worden ingevuld. Wim Suijker stelt zich beschikbaar als voorzitter tot volgend jaar februari. Het bestuur heeft dan de tijd om een nieuwe voorzitter c.q. vicevoorzitter te vinden. U kunt zich tot het begin van de vergadering opgeven voor een van de openstaande functies.
3 - Lezing: Jan Willem Hoetmer met "Belevenissen in Brazilië”
4 - Pauze
5 - De visbeurs
6 - Verloting
7 - Sluiting van de bijeenkomst door de voorzitter.

Lezing: Belevenissen in Brazilië door Jan Willem Hoetmer.
Jan Willem heeft wat reizen gemaakt in Brazilië. Tijdens deze visreizen maakte hij heel wat mee. Voor deze lezing heeft hij een samenvatting gemaakt van leuke en soms spannende verhaaltjes van zijn Braziliaanse reizen. Jan Willem kennende hebben heel wat visjes die hij gevangen heeft een verhaaltje. Zeker niet te missen.

LET OP!
Gelukkig kunnen we weer een bijna normale bijeenkomst organiseren. We hadden gehoopt op een bijeenkomst zonderbeperkende corona voorschriften. Echter de 1,5 meter afstand is weg, maar we zijn verplicht om bij binnenkomst een coronabewijs en ID te laten zien. Dit kan via de corona app of een papieren bewijs (verkrijgbaar bijv. via bibliotheken of aanvragen bij overheid).  Mocht de toestand zich toch weer verslechteren en worden er toch weer meer beperkingen opgelegd dan zal het bestuur u hierover voor de bijeenkomst over informeren. Natuurlijk hopen we dat de situatie alleen maar verbetert.
De bijeenkomst zal voor die leden die niet in de gelegenheid zijn te komen via een Zoomverbinding te volgen zijn. In de week voor de bijeenkomst zal de link voor de Zoom verbinding via een e-mail bericht doorgestuurd worden.

KillifishNederland

KilliFish Nederland (kortweg KFN) is een vereniging, opgericht op 21 oktober 1972, die zich ten doel heeft gesteld de waardering voor de natuur en in het bijzonder voor de eierleggende tandkarpers (Killies) op te wekken.

Lees meer

Uitnodiging reguliere bijeenkomst

De reguliere bijeenkomsten zijn op elke derde zaterdag van de even maanden. Klik hier voor verdere informatie.

Lees meer

Ledenpagina

Deze pagina is alleen voor leden en is alleen maar te zien als u een account hebt (geregistreerd bent) en ingelogd bent. U vindt hier diverse artikelen en de Killinieuwsberichten.

Lees meer

Wat zijn killi's?

Killi's is de populaire benaming voor eileggende tandkarpers, welke vooral onder de liefhebbers van deze soorten wordt gebezigd. De naam Killi is afgeleid van het Engels, of liever gezegd uit het Amerikaans en en is uiteindelijk als een overblijfsel van het oud Nederlands te zien.

Lees meer

Lid worden

Het lidmaatschap bedraagt € 50 per kalenderjaar. Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 5. U kunt dit bedrag overmaken t.n.v. penningmeester KFN te Ossendrecht o.v.v. lidmaatschap. IBAN: NL50INGB0003519929. BIC: INGBNL2A

Lees meer

Visregistratie

John Glaudemans doet de visregistratie. Bij voorkeur ontvangt hij een in excel ingevuld formulier. U kunt het blanco registratieformulier hier downloaden. Ook is het mogelijk om het formulier per email te ontvangen.

De visregistratie is voor leden in te zien op de ledenpagina.

Lees meer

KFN op FB

facebook key

Klik op logo om naar FB-pagina te gaan.

Foto-album

Klik op foto om naar album te gaan.

Contact

logo1

Klik op logo om naar contactpersonen te gaan.