17,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,180,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Pituna obliquoseriata
Aphyosemion australe
Aphyosemion celeste
Spectrolebias brouseaui
Laimosemion xiphidius FBS
Aphyosemion ocellatum

Over KFN

 • KilliFish Nederland (kortweg KFN) is een vereniging, opgericht op 21 oktober 1972, die zich
  ten doel heeft gesteld de waardering voor de natuur en in het bijzonder voor de eierleggende
  tandkarpers (Killies) op te wekken.
 • Het is vooral een vereniging voor liefhebbers en kwekers van eierleggende tandkarpers (de
  Killies) maar ook verenigingen en instituten zijn als lid welkom.
 • KFN onderhoudt contacten met diverse buitenlandse zusterverenigingen en buitenlandse
  kwekers alsook wetenschappers uit binnen en buitenland, musea en onderzoeksexpedities
  over de hele wereld.
 • Mede hierdoor draagt de vereniging bij tot het vergroten van onze kennis op het gebied van
  eierleggende tandkarpers en hun leefmilieu.
 • KFN organiseert hiertoe 2-maandelijkse bijeenkomsten in de even maanden, met tijdens elke
  bijeenkomst een lezing en/of workshop over deze speciale aquariumvissen. Deze lezingen
  kunnen gaan over reisverslagen, kweekmethodes en alle andere door de leden opgedane
  ervaringen.
 • Tevens geeft de KFN een eigen blad uit, "Killie Nieuws", dit verschijnt 6 maal per jaar en
  bevat vele informatieve artikelen en soortbeschrijvingen geïllustreerd met hoofdzakelijk
  kleurenfoto's.
 • Tijdens de bijeenkomsten wordt een visbeurs gehouden waar leden hun nakweek onderling
  kunnen ruilen of tegen een redelijke prijs verkopen. Meestal zijn het soorten die men niet of
  nauwelijks bij de aquariumhandel vindt.
 • Eenmaal per jaar organiseert de KFN een internationale tentoonstelling, met naast
  inzendingen van de eigen leden, vele inzendingen vanuit vrijwel alle landen die zelf ook een
  killivereniging hebben. Gemiddeld zijn er dan ongeveer 400 paar vissen te bewonderen. Op
  de laatste dag van de tentoonstelling worden deze verkocht. Op de zaterdag worden er 1 of 2
  lezingen gegeven. Er wordt geprobeerd om buitenlandse gastsprekers uit te nodigen.