17,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,180,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Pituna obliquoseriata
Aphyosemion australe
Aphyosemion celeste
Spectrolebias brouseaui
Laimosemion xiphidius FBS
Aphyosemion ocellatum

Over KFN

  • KilliFish Nederland (kortweg KFN) is een vereniging, opgericht op 21 oktober 1972, die zich ten doel heeft gesteld de waardering voor de natuur en in het bijzonder voor de eierleggende tandkarpers (Killies) op te wekken.
  • Het is vooral een vereniging voor liefhebbers en kwekers van eierleggende tandkarpers (de Killies) maar verwelkomt ook instituten en andere verenigingen als lid.
  • KFN onderhoudt contacten met diverse zusterverenigingen, kwekers, wetenschappers, musea en onderzoeksexpedities over de hele wereld.
  • Mede hierdoor draagt de vereniging bij tot het vergroten van onze kennis op het gebied van eierleggende tandkarpers en hun leefmilieu.
  • KFN organiseert hiertoe 2-maandelijkse bijeenkomsten in de even maanden, met tijdens elke bijeenkomst een lezing en/of workshop over deze speciale aquariumvissen, die kunnen gaan over reisverslagen, kweekmethodes en alle andere ervaringen opgedaan door de leden.
  • Tevens geeft de KFN een eigen blad uit, "Killie Nieuws", dat 6 maal per jaar verschijnt en dat vele informatieve artikelen en soortbeschrijvingen bevat, geïllustreerd met kleuren- en zwart/wit foto's.
  • Tijdens de bijeenkomsten wordt een visbeurs gehouden, waar tegen redelijke prijzen, vele soorten die men niet of nauwelijks bij de aquariumhandel kan vinden worden aangeboden en waar u uw eigen kweekproducten te koop, of ter ruiling kan aanbieden.
  • Éénmaal per jaar organiseert de KFN een Internationale Tentoonstelling, met naast inzendingen van de eigen leden, vele inzendingen vanuit vrijwel alle landen die zelf ook een killivereniging hebben. Meestal zijn er dan zo'n 500 paar vissen te bewonderen, die tijdens de laatste dag van de tentoonstelling geveild worden.n aantal lezingen gegeven (meestal ook door buitenlandse gastsprekers) en is er ook een visbeurs, die door de aanwezigheid van de vele buitenlandse liefhebbers extra interessant is.